Pravidla soutěže Zaostři.cz o knihu Optické klamy

 1. Organizátorem soutěže je společnost Rodenstock CR s.r.o., Dr.. Sedláka 841/3, Klatovy pro kterou soutěž organizačně zajišťuje společnost Beneš & Michl s.r.o., Božkovská 33, 32600 Plzeň, IČ: 28046234 (dále jen „Organizátor“).

 2. Účastníkem soutěže se stává každá fyzická osoba, která v stanoveném termínu zašle prostřednictvím formuláře na webové stránce zaostři.cz správnou odpověd na k soutěžní fotografii.

 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky.

 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla také ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

 5. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména za funkčnost internetového připojení, sociální sítě Facebook apod.).

 6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

 7. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností provozující sociální síť Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány Organizátorovi, nikoliv výše uvedené společnosti.

 8. Účastí v soutěži účastníci potvrzují své srozumění s tím, že společnost provozující sociální síť Facebook je kompletně osvobozena od veškerých závazků týkajících se této soutěže.

 9. Termíny soutěže včetně termínů vyhlášení výherců budou vždy upřesněny v příspěvku, kterým bude soutěž vyhlášena. Výhru získají první 3 správné odpovědi. Výhra: kniha Optické klamy. Ze všech odpovědí, které byly odeslány soutěžním formuláře v uvedeném období, určí Organizátor výherce.

 10. Výherce soutěže bude o této skutečnosti informován emailem na adresu, kterou uvedl při odesílání odpovědi. Pokud na výzvu k zaslání doručovací adresy pro výhru  výherce nezareaguje do 48 hodin, odešle Organizátor výzvu k reakci ještě jednou. Pokud ani na tuto výherce do 24 hodin neodpoví, pozbývá právo na předmětnou výhru a Organizátor může vylosovat z účastníků soutěže dalšího výherce.

 11. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a nelze požadovat na místo výher peněžité plnění.

 12. Tato závazná pravidla, budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce facebookové stránky Zaostři.cz.

 

loading