Studentský program v Rodenstocku

Musíme se pochlubit! Navázali jsme spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Studentky univerzity u nás zpracovávají ročníkovou práci na téma „Analýza logistických procesů a jejich optimalizace“ s cílem provést analýzu procesů skladu čoček, jejímž výsledkem bude návrh optimální velikosti a rozmístění skladových prostor.

Jana a Tereza se přijely společně ve čtvrtek do Rodenstocku podívat, při té příležitosti se potkaly s ředitelem logistiky a jeho týmem. Ten je provedl svým oddělením a seznámil s fungováním logistických procesů pro zajištění distribuce našich brýlových čoček do více než 86 zemí.

A proč je toto k chlubení? Jsme rádi, že můžeme dát prostor mladým studentům uplatnit jejich znalosti v reálné praxi. Výsledky jejich analýzy nás zajímají a rádi je využijeme pro další zefektivňování fungování skladu.

Studentky Janu a Terezu u nás vítáme a těšíme na výsledky jejich práce.

loading