Tematická zaměření bakalářek a diplomek

 • Technologie blokování

  Cílem práce je zlepšení technologie blokování a nahrazení blokovací kovu jiným materiálem. Toto téma je zajímavé zejména pro studenty materiálového inženýrství.

 • Vliv temperování a doby chladnutí na výsledné optické účinky

  Pro odstranění pnutí při opracování čočky musíme "vyrovnat" teplotu blanku a blokovacího kovu. Také musíme dodržet přesně definovaný čas mezi blokováním a frézováním, tedy dobu chladnutí. Jaký vliv na optické účinky čočky má tento proces?

 • Čistota čoček po MEI

  Při obrábění čočky se zbytky materiálu usazují na obrobené čočce, a to přináší vícepráci ve výrobním procesu v podobě čištění. Cílem tohoto projektu je eliminace prašnosti v obráběcím prostoru MEI a tím docílení čistých čoček bez další nutnosti čištění.

 • Vliv opotřebení nástroje na poškození stroje

  Jaké dopady mají vibrace nebo kvalita obráběné plochy na poškození stroje? Jaký vliv mají intervaly výměn, jaké jsou správné intervaly výměn? Jak nejlépe nastavit systém sledování a vyhodnocování pro zamezení poškození stroje?

 • Plazmová polymerace TMDS

  neboli charakteristika vrstev čočky, jako index lomu, adheze, identifikace materiálu, který vznikne plazmovou polymerací

 • Rozpoznání transparentního objektu, jeho uchopení, transport a uložení do předem daných pozic

  Jedná se o programování kalotovacího a otáčecího automatu pro kybernetiky a robotiky pro rozpoznání transparetního objektu - čočky, jak ji správně strojem uchopit, transportovat a uložit do předem určených pozic.

 • Matematický model vypařování materiálů z EBG

  EBG - Electron beam gun je elektronové dělo, které umožnuje odpařování materiálů a jejich rozptylování při povrstvování jednotlivých čoček. Uspořádání EBG je vzhledem k jeho umístění v komoře nesymetrické vůči povrstvovaným čočkám. Abychom zamezili nestejnému povrstvování čoček odpařovaným materiálem, používáme stínítko, tzv. distribuční clonu, unikátní pro každý stroj. Cílem práce je definovat jak zjisťovat unikátní tvar distribuční clony bez dalšího postupného a zdlouhavého testování pro...

 • Proces Ideen Management, jeho zlepšení a zefektivnění

  V rámci Ideen Managementu přijímáme zlepšovací návrhy od našich zaměstnanců pro zefektivňování výroby, eliminaci plýtvání, omezování zmetků, ale i ergonomii pracoviště. Všechny návrhy se musí vyhodnocovat, a ty úspěšné postupně zavádět do praxe. Jak zlepšit tento proces ideen managementu?

loading