Plazmová polymerace TMDS

neboli charakteristika vrstev čočky, jako index lomu, adheze, identifikace materiálu, který vznikne plazmovou polymerací

loading