Vliv opotřebení nástroje na poškození stroje

Jaké dopady mají vibrace nebo kvalita obráběné plochy na poškození stroje? Jaký vliv mají intervaly výměn, jaké jsou správné intervaly výměn? Jak nejlépe nastavit systém sledování a vyhodnocování pro zamezení poškození stroje?

loading