Vliv temperování a doby chladnutí na výsledné optické účinky

Pro odstranění pnutí při opracování čočky musíme "vyrovnat" teplotu blanku a blokovacího kovu. Také musíme dodržet přesně definovaný čas mezi blokováním a frézováním, tedy dobu chladnutí. Jaký vliv na optické účinky čočky má tento proces?

loading